* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การบริการปฐมภูมิ (Primary Care)
 
เป็นหนังสือที่อธิบายแนวคิดและความหมายของการบริการปฐมภูมิ บทบาลของพยาบาลในการบริการปฐมภูมิวิถีชุมชนกับการพัฒนาสุขภาพ กรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชน มีคำตอบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่าการบริการปฐมภูมิ
 
Publish 13 February 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : อุทัยวรรณ สุกิมานิล
Page : 282 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 320 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา320 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.