* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
คู่มือปฏิบัติการทางพยาบาล เล่ม 1 edition 2
 
เกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลภาพประกในการทำความสะอาดร่างกาย การทำเตียงผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การใช้ยาและสารน้ำ การวัดสัญญาณชีพ
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : อภิญญา เพียรพิจารณ์
Page : 210 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 250 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา250 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.