* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
 
ประกอบด้วยสาระสำคัญรวม 5 บทที่เกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ การประเมินสภาวะสุขภาพและการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพยาบาล สตรี - ทารกที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ซึ่งผู้แต่งได้ค้นคว้าจากตำราทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์เพื่อสะดวกในการค้นคว้าแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาล และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : วรรณรัตน์ สุวรรณ
Page : 202 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 230 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา230 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.