* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การพยาบาลเด็กป่วยเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
 
ประกอบด้วยหลักการพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาการพยาบาลเด็ก และวิขาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
Page : 106 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 230 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา230 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.