* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
สรีรวิทยา (ฉบับปรับปรุง)
 
หนังสือสรีรวิทยา เล่ม1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้คณะผู้เขียนได้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาสาระ รูปภาพ รูปเล่มให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์แบบ โดยเนื้อหาในเล่ม 1 นี้ประกอบไปด้วย เรื่องเกี่ยวกับ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ โดยมีตารางและรูปประกอบ 4 สี เพื่อให้คำอธิบาย อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : รัชฎา แก่นสาร์และคณะ
Page : 432 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 320 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา320 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.