* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ edition 2
 
เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร ผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลระบบทางเดินหายใจในภาวะผู้ป่วยวิกฤตความรู้และเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจมีการบำบัดวิธีพิเศษและเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน พยาบาลจึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดดังกล่าวและต้องมีความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนเข้าใจการตอบสนองต่อความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันและวิกฤต ประกอบด้วย บทบาทของพยาบาลในการปฎิบัติพยาบาลทางเดินหายใจ: หลักการและแนวคิด,การตอบสนองต่อความเจ็บป่วยและการพยาบาลแบบองค์รวม, การบำบัดด้วยออกซิเจนและการปฎิบัติพยาบาล,การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยเครื่องช่วยหายใจ และการหย่าผู้ป่วยจากเครื่องช่วยหายใจ
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
Page : 164 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 220 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา0 บาท
Login to add this in your bookshelf
 
 
Please Login to a a new comment.