* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การพยาบาล หู คอ จมูก ฉ.ปรับปรุง ครั้งที่ 1 edition 2
 
ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาเดิมให้ทันต่อวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 16 เรื่องภาวะเร่งด่วนและการพยาบาลผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมธัยลอยด์และพาราธัยลอยด์ และบทที่ 17 เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อบริเวณศีรษะและลำคอ เมื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นผู้ที่เป็นพยาบาลก็จำเป็นต้องปรับวิธีการดูแลให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตำราเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
Page : 424 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 350 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา350 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.