* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล
 
เป็นคู่มือในการศึกษาแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลากรทางสุขภาพ ที่ทันสมัยปรับเปลี่ยนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เนื้อหาจะเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ ประวัติการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ทฤษฎีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล
 
Publish 13 February 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : จันทร์เพ็ญ สันตวาจา
Page : 126 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 150 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา150 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.