* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ edition 2
 
ปัจจุบันการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของงานหลายด้านผู้ดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงานและสมรรถนะของอุปกรณ์แต่ละชนิด เพื่อจะได้ควบคุมและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำงานเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล หลักการทำงานพื้นฐานและการทำงานเชิงเทคนิคของโสตทัศนูปกรณ์ หลักการใช้ บำรุงรักษา จัดหาและจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์ และการบริหารจัดการหน่วยโสตทัศนศึกษา
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ, ธนะเมศฐ์ รฐาพงษ์พัชรา,ปณิธาน มหุวรรณ, อรุณี ยันตรปกรณ์
Page : 244 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 250 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา250 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.