* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
Speak ง่ายๆ สไตล์พยาบาล
 
หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งเกิดแรงบันดาลใจ เมื่อครั้งที่ได้ไปศึกษาปริญญาโทและเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา และค้นพบว่าตนเองและนักเรียนทุนอื่นๆ จำนวนไม่น้อย รู้สึกคับข้องใจในการที่ต้องสนทนากับผู้เข้ามารับบริการด้วยภาษาอังกฤษ จนคิดว่าน่าจะมีหนังสือสักเล่มที่แต่งเฉพาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลพกติดตัว จึงเกิดความร่วมมือกับเพื่อนรุ่นพี่ชาวอเมริกัน เรียบเรียงบทสนทนาในโรงพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ และมีคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับ เพื่อสะดวกสำหรับผู้ใช้ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล , พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : ดร.พรฤดี นิธิรัตน์
Page : 138 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 190 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา190 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.