* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การวิจัยทางการพยาบาล (แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ) DEMO
 
ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มรู้จักคำว่า วิจัย วิธีทำวิจัยประเภทต่างๆ เทคนิควิธีการที่จำเป็น รวมถึงการจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และการเผยแพร่ เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกระดับและผู้สนใจทั่วไป
 
Publish 30 April 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
Page : 444 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 0 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา0 บาท
Login to add this in your bookshelf
 
 
Please Login to a a new comment.