* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
 
หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่แปลจาก รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ที่องค์การอนามัยโลกได้รวบรวมการบันทึกพัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพไว้ในรูปเล่มเดียวกันในชื่อ Milestones in Health Promotion : Statements from Global Conferences ผู้แปลเห็นว่าควรได้มีการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นภาษาไทยเพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
Publish 13 February 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : Barbara K.Rimer, Karen Glanz
Page : 106 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 220 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา0 บาท
Login to add this in your bookshelf
 
 
Please Login to a a new comment.