* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ
 
ครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะทันตวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรมบูรณะ ตำแหน่งการเข้างาน หลักการเตรียมโพรงฟันทั้งสำหรับบูรณะด้วยวัสดุอมัลกัมและวัสดุสีเหมือนฟัน ภาวะแทรกซ้อนประกอบการทำงานและทบทวนความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป
 
Publish 13 February 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : วรยา มณีลังกา
Page : 228 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 295 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา295 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.